Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, ABĮ 63 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalimi, pranešame apie būsimą UAB „Transrifus“ ir UAB „Prorentus“ reorganizavimą prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų sudarymą. Reorganizavimo sąlygų pagrindu reorganizuojamoji bendrovė UAB „Prorentus“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, ABĮ 63 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalimi, pranešame apie būsimą UAB „Transrifus“ ir UAB „Prorentus“ reorganizavimą prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizavimo sąlygų pagrindu reorganizuojamoji bendrovė UAB „Prorentus“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas Pramonės g. 23, LT-35291 Panevėžys, įmonės kodas 300532248, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą, bus prijungta prie reorganizavime dalyvaujančios bendrovės UAB „Transrifus“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas Liepų g. 34A, Garliava, LT-53205 Kauno r., įmonės kodas 160417519, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą ir perims visas UAB „Prorentus“ teises ir pareigas bei turtą, taip pat teises ir pareigas pagal sandorius bei sandoriai bus įtraukti į UAB „Transrifus“ buhalterinę apskaitą nuo sekančios dienos po perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo.

Reorganizavimas neturės įtakos UAB „Transrifus“ įsipareigojimams bei tolimesniam bendradarbiavimui, nes yra vykdomas siekiant supaprastinti įmonių grupės, kuriai priklauso abi bendrovės, struktūrą.

Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais privalomais skelbti viešai dokumentais galima susipažinti nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos iki reorganizavimo pabaigos UAB „Transrifus“ ir UAB „Prorentus“ interneto svetainėse atitinkamai adresu www.transrifus.lt ir www.prorentus.lt.

Reorganizavimo sąlygos ir kiti vieši dokumentai: