BENDROVĖS VADOVO ATASKAITA dėl pagrindinio bendrovės akcininko UAB RIFUS siūlomo bendrovės akcijų išpirkimo

BENDROVĖS VADOVO ATASKAITA dėl pagrindinio bendrovės akcininko UAB RIFUS siūlomo bendrovės akcijų išpirkimo

UAB „Prorentus“ įmonės kodas 300532248, buveinės adresas Pramonės g.23, Panevėžys   BENDROVĖS VADOVO ATASKAITA dėl pagrindinio bendrovės akcininko UAB RIFUS siūlomo bendrovės akcijų išpirkimo 2023 m. balandžio 20 d. UAB „Prorentus“, įmonės kodas 300532248, buveinės adresas Pramonės g.23, Panevėžys, toliau – Bendrovė, kurios įstatinį kapitalą sudaro 360552 EUR (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt

UAB „Prorentus“
įmonės kodas 300532248, buveinės adresas Pramonės g.23, Panevėžys

 

BENDROVĖS VADOVO ATASKAITA
dėl pagrindinio bendrovės akcininko UAB RIFUS siūlomo bendrovės akcijų išpirkimo
2023 m. balandžio 20 d.

UAB „Prorentus“, įmonės kodas 300532248, buveinės adresas Pramonės g.23, Panevėžys, toliau – Bendrovė, kurios įstatinį kapitalą sudaro 360552 EUR (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt du eurai), padalintų į 12450 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 28,96 EUR (dvidešimt aštuoni eurai devyniasdešimt šeši centai), 2023 m. balandžio 19 d. gavo pagrindinio bendrovės akcininko – UAB „Rifus LT“, nuosavybės teise valdančio 12250 vnt. paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, suteikiančių 98,39% balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, pranešimą, kuriuo Bendrovė informuota, kad UAB „Rifus LT“, vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymo 461 str. ketina išpirkti likusias 200 vnt. Bendrovės akcijų, suteikiančių 1,61 % balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, t.y. 124 vnt. iš Juozo Stankūno ir 76 vnt. iš UAB „Saugima“.

Įvertinęs gautą pranešimą, Bendrovės vadovas šiuo pateikia motyvuotą nuomonę dėl akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio bendrovei:

  • UAB „Rifus LT“ siūlomos Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos atitinka LR teisės aktų reikalavimus;
  • Akcijų išpirkimas iš smulkiųjų Bendrovės akcininkų neturės jokio neigiamo poveikio Bendrovės veiklai ir sprendimų priėmimui, nes smulkieji akcininkai yra pasyvūs, Bendrovės veikla ir jos rezultatais nesidomi, nedalyvauja Bendrovės akcininkų susirinkimuose, neteikia jokių siūlymų ir pan.
  • Akcijų išpirkimas leis optimizuoti Bendrovės valdymą ir supaprastins sprendimų priėmimo procedūras, kadangi esant vienam akcininkui, ženkliai sutrumpės akcininkų susirinkimo sprendimų priėmimas ir supaprastės jų priėmimo tvarka.
  • Akcijų išpirkimas nesukels Bendrovei finansinio nestabilumo grėsmės, nes smulkieji Bendrovės akcininkai neprisideda priimant sprendimus ir investuojant į Bendrovę.
  • Siūlomas akcijų pardavimas ir kaina suteikia galimybę smulkiesiems Bendrovės akcininkams gauti realią piniginę grąžą iš jų turimų Bendrovės akcijų, kurios, tikėtina, jie negautų iš dividendų, Bendrovei pasirinkus plėtros, pelno reinvestavimo ir/ar kitas veiklos strategijas.

 

Pagarbiai

UAB „Prorentus“ direktorius
Darius Kliaudaitis